Vidinė ramybė

Vienas mokinys kartą tarė savo Dvasiniam Mokytojui:

– Aš noriu, kad mane garbintų taip, kaip garbina šią skulptūrą.

Mokytojas atsakė:

– Priėjęs prie skulptūros išbark ją taip stipriai, kaip tik sugebėsi.

Mokinys padarė, kaip buvo lieptas. Kai grįžo pas Mokytoją, šis jo paklausė:

– Na, ir ką skulptūra darė?

– Ji niekaip nereagavo.

– O dabar nuėjęs nusilenk jai.

Mokinys ir vėl viską padarė, kaip Mokytojas liepė.

– Ir kaipgi dabar skulptūra elgėsi?

– Taip pat – niekaip nereagavo.

– Kai ir tu įgysi tokią vidinę ramybę, kurios negalės sutrikdyti nei burnojimas, nei pagyros, nei jokie kiti įvykiai, tada ir tave pradės garbinti taip, kaip tą skulptūrą.