Šri Gurudėv Šri Prakaš Dži

Biografija

Šri Prakaš Dži gimė Biharo valstijos sostinėje Patnoje – viename iš seniausių Indijos miestų. Kažkada šis miestas buvo vadinamas Pataliputra, gilioje senovėje jis buvo Indijos sostinė. Čia praėjo Mokytojo vaikystė.

Šri Prakaš Dži tėvai, būdami harmoningų tarpusavio santykių pavyzdžiu, šeimoje sukūrė aukšto dvasingumo atmosferą. Jie patys yra kilę iš kilmingų brahmanų šeimų, kuriose ištisas kartas buvo šventai laikomasi vedų tradicijų: atliekama dvasinė praktika, meldžiamasi, laikomasi pasninko, minimos dvasinės šventės. Prakašas nuo ankstyviausių metų perėmė tikrąjį jogos supratimą.

Jau vaikystėje, skirtingai nuo savo bendraamžių, Prakašas dažnai mąstydavo ir kalbėdavo apie Dievą, mėgo meditaciją ir vienatvę. Nuo vaikystės jis turėjo žinių ir pasižymėjo įžvalgumu, būdingu išmintingiems senoliams.

Šri Prakaš Dži reguliariai veda satsangus įvairiuose miestuose ir šalyse