Sanatanos dharma

(sanskr. „Amžinasis Dvasingumas”)

Dvasinis Mokytojas Šri Prakaš Dži

Pasaulio tautos kalba skirtingomis kalbomis. Pasaulio tautos skirtingais žodžiais vadina tuos pačius, materialioje realybėje matomus daiktus: lietuviai sako „medis“, anglai – „tree”, rusai – „дерево” ir t.t. Žodžiai skirtingi, bet daiktas – tas pats. Dvasinėje realybėje taip pat egzistuoja skirtingi pavadinimai, įvaizdžiai, formos. „Siela”(liet.), „душа“(rus.), „soul“(angl.) – ta pati visoms tautoms suvokiama dvasinio pasaulio sąvoka, visų išskiriama ir apibūdinama, nors ir skirtingus žodžius tam naudojant. Toks vieningas suvokimas ir skirtingi pavadinimai galioja net tam, kaip mes vadiname Dievą: Kristumi, Krišna, Alachu, Buda, Narajana, t.t. Dievas – ta galinga, pasaulio būtį ir dermę tvarkanti jėga – ir toliau yra vienas ir tas pats, tik mes jį vadiname skirtingai, skirtingais žodžiais į jį kreipiamės. Bet ir materialinėje, ir dvasinėje realybėje po išoriškai matomais skirtumais, nulemtais suvokimo, pavadinimo, naudojamo žodžio ar garso, glūdi ta pati giluminės realybės esmė.