Dvasinės kultūros centras Shri Prakash Dham

Dvasinės kultūros centro pavadinimas „Shri Prakash Dham“ išvertus iš sanskrito kalbos reiškia ŠVIESOS BUVEINĖ.

Centro tikslas – skleisti senąją Vedų kultūrą, kitaip dar vadinamą sanatanos dharma. Sanskrito kalboje žodis „sanatana“ reiškia amžinumą, „dharma“ – tinkamą gyvenimo būdą, įstatymus, pareigas, gyvenimą pagal senuosius raštus, o žodis „veda“ – žinias.

VEDŲ IŠMINTIS IR TRADICIJOS

Vedų išmintis nuo neatmenamų laikų buvo perduodama iš lūpų į lūpas, kai senieji išminčiai, dvasiniai mokytojai (sanskr. Sadguru) žinias perduodavo savo pasekėjams. Apie II tūkstantmetį pr. Kr. Vedos įgavo tokią formą, kuri pasiekė ir mūsų dienas, t. y., kaip keturi senovės Indijos šventraščių rinkiniai „Rig Veda“, „Sama Veda“, „Atharva Veda“, „Jadžur Veda”. Šie šventraščiai ir kiti sanatanos dharmos tekstai perduoda gilias, kompleksines žinias apie visas žmogaus gyvenimo sritis – nuo apeigų ir ritualų iki tinkamo ir visaverčio gyvenimo būdo.

DVASINIO VEDLIO VAIDMUO

Tačiau suprasti Vedų tekstus nėra paprasta. Pirma, šventraščiai užrašyti senąja sanskrito kalba, kuri yra laikoma šventa, pačių Dievų žmonėms įkvėpta. Todėl daug kas Vedose gali pasirodyti tarsi „užkoduota“. Antra, bėgant šimtmečiams ir tūkstantmečiams, keitėsi ne tik žmonių gyvenimo būdas, bet ir pati žmonijos sąmonė. Dėl šių priežasčių kyla poreikis Vedose glūdinčias žinias ne tik tinkamai, be iškraipymų išversti, bet ir paaiškinti, pritaikyti šiandieniniam gyvenimui. O tam jau vien „vertėjo“ tikrai neužtenka – reikia to, kuris ne tik yra perpratęs šiuose tekstuose slypinčią giluminę prasmę, bet ir pats būtų ją išgyvenęs asmenine patirtimi bei galėtų padėti kitiems tas patirtis įveikti. Tokias sielas žmonija nuo seno vadina dvasiniais vedliais, vadovais, mokytojais.

Mūsų centre laikydamasis senųjų Vedų tradicijų dvasines žinias ir išmintį perduoda centro įkūrėjas ir veiklos įkvėpėjas Dvasinis Mokytojas Šri Prakaš Dži.

Centro veikla:

  • Susitikimų su Dvasiniu Mokytoju Šri Prakaš Dži Lietuvoje organizavimas;
  • Grupinės mantros meditacijos užsiėmimai;
  • Satsangų peržiūros;
  • Jogos užsiėmimai;
  • Teminiai renginiai;
  • Dvasinės literatūros leidyba.

Dvasinės kultūros centro „Shri Prakash Dham“ veiklą vykdo savanoriai. Tai žmonės, kurie patys propaguoja Vedų kultūrą, mato, kokia reikalinga bei prasminga yra centro veikla, ir nori, kad kuo daugiau žmonių turėtų galimybę susipažinti su jogos žiniomis, kūno ir sielos praktikomis.

Centro veikla – nekomercinė. Ji vykdoma iš lėšų, surinktų renginių, užsiėmimų metu kaip parama.

PARAMA CENTRUI:

Jei norite paremti centro veiklą ir prisidėti prie senosios Vedų kultūros sklaidos, kviečiame prisidėti savo lėšomis. Paramą galite pervesti į Dvasinės kultūros centro „Shri Prakash Dham“ banko sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydami „Parama“.

Mus paremti taip pat galite paskirdami mūsų centrui iki 1,2% savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai padaryti galite užpildę VMI elektroninio deklaravimo sistemoje prašymą FR0512.

REKVIZITAI:

Dvasinės kultūros centras „Shri Prakash Dham“

Teisinė forma – viešoji įstaiga, paramos gavėjas
Įstaigos kodas: 303260383
Adresas: Rinktinės g. 38-1, Vilnius
Ats. sąsk. LT17 7044 0600 0795 0591,
AB SEB bankas
El. paštas: info@shri-prakash-dham.lt,
Tel. +370 (675) 96277