Motinos Deivės pavidalai

Sanatanos dharmos tradicijoje Motina Deivė – ypatingai garbinama moteriška dieviškumo apraiška arba dieviškojo prado moteriškasis aspektas. Pasireikšdama ji įgauna skirtingas formas (pavidalus) ir Navaratrio laikorapiu kiekvienai jų skiriama atskira diena.